یک گروه اروپایی قصد دارد جفت دیجیتال از مغز انسان بسازد

یک گروه اروپایی قصد دارد جفت دیجیتال از مغز انسان بسازد

گروه اروپایی قصد دارد کپی دیجیتال از مغز انسان تهیه کند. کپی دیجیتال در واقع نمونه ای از پدیده های دنیای واقعی هستند. این جفت دیجیتال در بخش هایی مانند ساخت و تولید، صنعت و هواپیما فضا کاربرد دارند. به … ادامه مطلب

0 نظرات