ناسا در آزمایش ابر موشک سامانه پرتاب فضایی SLS ناکام ماند

ناسا در آزمایش ابر موشک سامانه پرتاب فضایی SLS ناکام ماند

پس از آن که ناسا برای چندمین بار در آزمایش سوخت گیری ابر موشک ماه یا همان سامانه پرتاب فضایی ناکام ماند این ابرموشک از سکوی پرتاب پایین آورده شد. هنوز مشخص نیست آزمایش های مربوط به آن چه زمانی … ادامه مطلب

0 نظرات