مطالعه دانشمندان ارتباط بین سطح کربن دی اکسید اتمسفر و نرخ فتوسنتز را نشان می‌دهد

مطالعه دانشمندان ارتباط بین سطح کربن دی اکسید اتمسفر و نرخ فتوسنتز را نشان می‌دهد

مطالعات اخیر محققان نشان می‌دهد با افزایش سطح کربن دی اکسید اتمسفر از ابتدای قرن ۲۱ تا کنون نرخ فتوسنتز نیز با افزایش روبرو بوده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا فتوسنتز در گیاهان دریافت کربن دی … ادامه مطلب

0 نظرات