محققان فسیل یک موجود باستانی بدون چشم کشف کردند

محققان فسیل یک موجود باستانی بدون چشم کشف کردند

دیرینه شناسان در تحقیقات اخیر خود در نزدیکی دریاچه سیمکو آنتاریو در کانادا فسیل یک موجود باستانی را کشف کردند. به نظر می رسد این فسیل مربوط به یک موجود از دسته بندپایان بوده که چشم نداشته است. به گزارش … ادامه مطلب

0 نظرات