شرکت دانش بنیان ایرانی دستگاهی برای پایش شبکه برق در مناطق دوردست تولید کرد

شرکت دانش بنیان ایرانی دستگاهی برای پایش شبکه برق در مناطق دوردست تولید کرد

دستگاه تولید شده توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی می تواند شبکه برق را در مجموعه بزرگ و کوچک صنعتی در مناطق دوردست مورد بررسی و نظارت قرار دهد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، شرکت دانش بنیان … ادامه مطلب

0 نظرات