سه ابزار دیگر جیمز وب با هدف آماده‌سازی این تلسکوپ تراز شدند

سه ابزار دیگر جیمز وب با هدف آماده‌سازی این تلسکوپ تراز شدند

تلسکوپ جیمز وب که اکنون مراحل آماده سازی برای شروع فرآیند علمی را طی می کند به برخی دیگر از اهداف خود دست یافته است. به گفته تیم وب سه ابزار از چهار ابزار وب اکنون به مرحله تراز رسیده … ادامه مطلب

0 نظرات