ستاره شناسان دنباله دار شناسایی شده در سال ۲۰۱۴ را به عنوان بزرگترین دنباله دار نام گذاری کردند

ستاره شناسان دنباله دار شناسایی شده در سال ۲۰۱۴ را به عنوان بزرگترین دنباله دار نام گذاری کردند

دانشمندان معتقدند دنباله داری که در سال ۲۰۱۴ برای اولین بار رصد شد به عنوان بزرگترین دنباله دار شناسایی شده تا کنون است و بزرگی آن به حدی است که می توان آن را یک سیاره کوچک در نظر گرفت. … ادامه مطلب

0 نظرات