درخواست متا از دیگر شرکت های فناوری برای ساخت دنیای واقعیت مجازی متاورس

درخواست متا از دیگر شرکت های فناوری برای ساخت دنیای واقعیت مجازی متاورس

زاکربرگ به عنوان پایه گذار شرکت متا طی درخواستی از دیگر شرکت های فناوری به دنبال ساخت و تحول دنیای متاورس است. این شرکت قصد دارد در یک تلاش جهانی و ساخت یک دنیای جدید واقعیت مجازی باعث کاهش تاخیر … ادامه مطلب

0 نظرات