دانشمندان سن بخش هایی از کهکشان راه شیری را بیشتر از تخمین قبلی می دانند

دانشمندان سن بخش هایی از کهکشان راه شیری را بیشتر از تخمین قبلی می دانند

دانشمندان در مطالعات اخیر خود بخش هایی از کهکشان راه شیری را پیرتر از سن محاسبه شده قبلی می دانند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعات اخیر داشمندان مبتنی بر نوع جدیدی از ستارگان انجام گرفت که … ادامه مطلب

0 نظرات