تفاوت عمر سنگ های ماه در دو مأموریت چین و آپولو

تفاوت عمر سنگ های ماه در دو مأموریت چین و آپولو

محققان پس از بررسی سنگ های جمع آوری شده از کره ماه در ماموریت Chang’e 5 چین متوجه تغییراتی نسبت به زمان آتشفشانهای سطح این کره شدند. به نظر می رسد آتش فشان های ماه عمری طولانی تر نسبت به … ادامه مطلب

0 نظرات