تصمیم چین برای ساخت بزرگترین مزرعه تولید انرژی خورشیدی و بادی با ظرفیت ۴۵۰ گیگابایت

تصمیم چین برای ساخت بزرگترین مزرعه تولید انرژی خورشیدی و بادی با ظرفیت ۴۵۰ گیگابایت

با وجودی که چین در چند سال اخیر اولین قدرت تولید انرژی تجدیدپذیر در جهان محسوب می شود اما اکنون قصد دارد بزرگترین تاسیسات تولید انرژی پاک جهان را نیز در بیابان گبی احداث کند. قرار است این مزرعه تولید … ادامه مطلب

0 نظرات