تبعات اجرای طرح صیانت بر افکار عمومی

تبعات اجرای طرح صیانت بر افکار عمومی

در هفته‌های اخیر قیمت اینترنت در ایران به دلیل اقدام اپراتورها مبنی بر حذف بسته‌های ارزان‌‌قیمت و کاهش حجم برخی بسته‌ها، هزینه اضافی را به کاربران تحمیل کرده که این موضوع با انتقاد گسترده‌ای مواجه شده است. اپراتورها رشد تورم، … ادامه مطلب

0 نظرات