اولین ماهواره بخش خصوصی تا سال آینده پرتاب می شود

اولین ماهواره بخش خصوصی تا سال آینده پرتاب می شود

قرار است ماهواره کوثر از بخش خصوصی تا یکسال آینده در فاز پرتاب قرار بگیرد. این ماهواره با هدف استفاده در بخش کشاورزی و نقشه برداری و با کمک نسل جدید سیستم پیشرانش و پنل های خورشیدی در مدار ۵۰۰ … ادامه مطلب

0 نظرات