انتخاب یاسمن مقبلی به عنوان فرمانده ماموریت کرو ۷ ناسا

انتخاب یاسمن مقبلی به عنوان فرمانده ماموریت کرو ۷ ناسا

یاسمن مقبلی و آندریاس موگنسنبه عنوان فرمانده و خلبان ماموریت کرو 7 برای سفر به ایستگاه فضایی انتخاب شدند. این ماموریت با همکاری ناسا و سازمان فضایی اروپا توسط اسپیس ایکس انجام خواهد گرفت. این دو فضانورد برای پرتاب به … ادامه مطلب

0 نظرات