اثر هنری یک ایرانی در گالری ایستگاه فضایی بین المللی

اثر هنری یک ایرانی در گالری ایستگاه فضایی بین المللی

۶۴ اثر هنری ارسالی به ایستگاه فضایی در یک گالری به نام گالری ماه قرار داده خواهد شد. در بین آثار ارسالی اثری از هادی میلانی پژوهشگر فضایی و مدیر کارآفرینی و فضایی موسسه نوآوری و پایداری اروپا نیز دیده … ادامه مطلب

0 نظرات