کانادا با هدف جلوگیری از جرم و جنایت در سفرهای فضایی قوانینی را برای فضانوردان تدوین خواهد کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، قوانین کشور کانادا در سه بخش خارج از زمین، زمان بازگشت و زمان حضور در فضا تدوین خواهد شد. این کشور اصلاح قوانین کیفری خود را با هدف جلوگیری از وقوع جرم و جنایت در فضا انجام می دهد. مهمترین هدف آن نیز زیر نظر گرفتن جنایات ارتکابی در ماه خواهد بود.

پروژه آرتمیس ناسا در سال ۲۰۲۵ ارسال انسان به ماه و اکتشاف از این سیاره خواهد بود. به همین دلیل مقامات کانادایی قصد دارند با تدوین چنین برنامه هایی از هرگونه جنایت در ماه جلوگیری کنند. اصلاحیه قوانین کیفری کانادا در روز پنجشنبه اعلام شد که طی آن فضانوردان کانادایی در صورت ارتکاب جرم در هنگام سفر از زمین هنگام بازگشت به زمین و یا در زمانی که در مدار هستند مورد تعقیب و بررسی قرار خواهند گرفت.

این قوانین همانند حضور خدمه فضایی در خاک کانادا بوده و باید در فضا نیز رعایت شود. بدین ترتیب این فضانوردان در فضا و پروازهای فضایی نیز بهترین رفتار را خواهند داشت. مصادیق مربوط به جنایت در ماه شامل رها کردن زباله در سطح آن بر داشتن  قطعه سنگی از سطح این سیاره بصورت پنهانی و آسیب به بافت آن خواهد بود. پیش از این نیز در قوانین کیفری این کشور به رفتار فضانوردان پرداخته شده بود. اصلاحیه پیشنهادی نیز در مورد جرایم حضور در سطح ماه است. هنوز در مورد حضور یک فضانورد کانادایی در ماموریت آرتمیس بیانیه ای صادر نشده اما این کشور پیش از آن قوانین سرسختانه خود را تدوین کرده است.