۴۷ ماهواره دیگر استارلینک با موفقیت در مدار قرار گرفت

۴۷ ماهواره دیگر استارلینک با موفقیت در مدار قرار گرفت

اسپیس ایکس موفق شد تا در سال ۲۰۲۲ نیز مجموعه جدیدی از ماهواره های استارلینک را در مدار زمین قرار دهد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، طی ماموریت امروز  Starlink 4-9 اسپیس ایکس که از سکوی مرکز فضایی کندی انجام شد، تعداد ۴۷ ماهواره دیگر استارلینک در مدار زمین قرار گرفت. این ماموریت نهمین پرتاب از ۵۲ ماموریت فضایی این شرکت محسوب می‌شود. هفته گذشته نیز اسپیکس ایکس همین تعداد ماهواره در مدار زمین قرار داده بود. این پرتاب ها توسط موشک فالکون ۹ انجام شد و  حدود 9 دقیقه پس از پرتاب نیز این موشک روی کشتی بدون سرنشین در اقیانوس اطلس فرود آمد. فالکون ۹ تاکنون بیشترین ماموریت در بین موشک های اسپیس ایکس را برعهده داشته است.

اکنون اسپیس ایکس در صورت فلکی نسل اول این پروژه حدود ۲ هزار ماهواره به همراه ۴۷ ماهواره جدید را در مدار زمین قرار داده است. هدف از این پروژه تامین اینترنت پرسرعت و کم تاخیر برای سراسر جهان و حتی مناطق دور افتاده است. اسپیس ایکس درخواست پرتاب 30 هزار ماهواره ی دیگر را نیز ارائه کرده که از این تعداد حدود ۱۲ هزار ماهواره در صورت فلکی استارلینک قرار میگیرد. ماموریت بعدی این شرکت در تاریخ ۱۷ اسفند و از پایگاه هوایی کیپ کارناوال انجام میشود.