یونجه؛ اولین گیاه قابل بهره برداری در مریخ

یونجه؛ اولین گیاه قابل بهره برداری در مریخ

دانشمندان معتقدند پس از پشت سر گذاشتن همه چالش های رسیدن به مریخ و ایجاد حیات پایدار اولین گیاهی که می توان در مریخ کشت کرد گیاه یونجه است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در صورت آغاز کشت محصولات غذایی در مریخ یونجه اولین گیاهی است که میتوان در مریخ کاشت. از مهمترین بخش ایجاد حیات پایدار در مریخ کشت محصولات غذایی خواهد بود. البته این اقدام چندان ساده نخواهد بود. زیرا سطح مریخ پر از نمک ها و مواد معدنی است که برای بقای گیاهان مناسب نیست. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که یونجه می تواند اولین گیاهی باشد که در خاک مریخ رشد می کند.

این‌محصول علوفه ای قادر است در خاک های آتشفشانی سخت زنده بماند و همچنین از آن می توان برای رشد مواد غذایی دیگر مانند تربچه، کاهو و یا شلغم نیز استفاده کرد. طبق مقاله منتشر شده به دلیل عدم وجود مواد مغذی در خاک مریخ استفاده از آن برای کشت محصولات غذایی امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل باید استراتژی های جدیدی را برای رشد در این خاک به کار برد. در این تحقیق محققان یک مورد خاک شبیه به خاک مریخ را شناسایی کرده و دانه های مختلف را در آن آزمایش کردند.

در این خاک شبیه سازی شده به مریخ از یونجه به عنوان کود استفاده شد و مشخص شد سه گیاه شلغم، تربچه و کاهو می تواند بدون نیاز به آب زیاد در این نمونه رشد کند.