گوش دادن به موسیقی می‌تواند سرعت پیشرفت زوال عقل را کاهش دهد

گوش دادن به موسیقی می‌تواند سرعت پیشرفت زوال عقل را کاهش دهد

پژوهش اخیر محققان نشان می‌دهد شنیدن موسیقی می‌تواند اثر موثری بر مغز و بیماری‌هایی مانند زوال عقل داشته باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعه جدید نشان می دهد یکی از راههای بالقوه برای کاهش سرعت پیشرفت زوال عقل شنیدن موسیقی است به طوری که نتایج آن طی آزمایش انجام گرفته مشخص شد. این پژوهش که به رهبری سایک لویی از آزمایشگاه موسیقی و دینامیک دانشگاه نورث ایسترن انجام گرفت به تاثیر موسیقی بر مغز پرداخته است. همچنین در این مطالعه که در زمان هشت هفته انجام گرفت فعالیت و اتصال بین نواحی شنوایی و پاداش در مغز طی یک برنامه موسیقی درمانی بررسی شد.

آزمایش انجام گرفته روی گروه کوچکی از سالمندان سالم انجام شد برای هر داوطلب نیز یک موسیقی درمانگر همراه با دو فهرست پخش موسیقی انتخاب شد که شامل موسیقی انرژی بخش و دیگری موسیقی آرام بخش بود. در طول این هفته هر کدام از گروه ها به مدت یک ساعت به مجموعه این موسیقی ها گوش دادند. همچنین در این حین به حالت ها، احساسات و خاطرات آنها توجه شد. در طول این زمان ۲۴ قطعه صوتی برای این داوطلبان پخش شد. در نهایت نیز محققان این افراد را مورد بررسی تصویر برداری مغز قرار دادند.

یافته‌های این تحقیق نشان می دهد در طول این ۸ هفته همراه با گوش دادن موسیقی برخی اتصالات مناطق کلیدی مغز افزایش داشته است. لویی در مورد نتایج بدست آمده از این پژوهش می گوید: در این آزمایش اتصال شنوایی به سیستم پاداش مغز با تغییراتی همراه شد و شاهد اتصال بین شبکه شنوایی و قشر داخلی مغز در بخش پیش پیشانی بودیم. این نخستین بار بود که در یک مطالعه بهبود اتصال میان شبکه های خاص مغزی از طریق تاثیر مثبت موسیقی مورد بررسی قرار گرفته است.