گرمتر شدن زمین به انتقال ویروس ها در پستانداران و وقوع دنیا گیری های جدید منجر می شود

گرمتر شدن زمین به انتقال ویروس ها در پستانداران و وقوع دنیا گیری های جدید منجر می شود

تحقیقات اخیر پژوهشگران نشان می‌دهد در صورت ادامه روند تغییرات اقلیمی و گرم‌تر شدن جهان امکان انتقال ویروس ها از خفاش های جنوب شرقی آسیا به پستانداران دیگر وجود دارد که می تواند به یک دنیا گیری دیگر بیانجامد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعه اخیر پژوهشگران نشان می دهد طی ۵۰ سال آینده تغییرات اقلیمی به انتقال هزاران ویروس از گونه های پستاندار کمک می کند. از طرفی این انتقال ویروس بین حیوانات پس از انتقال به انسان زمینه ساز وقوع دنیا گیری جدید دیگری خواهد بود.

دانشمندان بارها در زمینه افزایش بیماری در نتیجه گرم شدن زمین هشدار داده بودند. به عنوان مثال محدوده پشه های حامل مالاریا به مناطق در حال گرم شدن گسترش می یابد. در نتیجه شاهد گسترش بیشتر این بیماری نیز خواهیم بود. همچنین تغییرات اقلیمی ممکن است بیماری های جدیدی را نیز ایجاد کند. به گفته کالین کارلسون زیست شناس دانشگاه جرج‌تاون یکی از محققین این مطالعه در صورت گرم شدن جهان شاهد حرکت پاتوژن ها به ثبت گونه‌های میزبان جدید و به اشتراک گذاشتن ویروس ها خواهیم بود.

در این مطالعه از یک مدل کامپیوتری برای سرریز های احتمالی ویروس در جهان استفاده شد. در این مدل سازی تا سال ۲۰۷۰ تغییر محدوده های پستانداران همگام با تغییرات اقلیمی مشخص شد. علاوه بر آن با ایجاد یک پایگاه داده از ویروس ها و میزبان های پستانداران احتمال عفونت جدید نیز بررسی شد. در این مطالعه مشخص شد ممکن است در آینده ویروس ها از سد گونه ای از پستانداران عبور کرده و در بیش از یک گونه پیدا شوند. همچنین با کمک یادگیری ماشینی احتمال وجود ویروس مشترک در دو میزبان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از تحقیقات انجام گرفته نیز اثر تغییرات اقلیمی بر ویروس های خطرناک جهان بوده است. همچنین این پژوهش نشان داد در بین پستانداران، خفاش های ناحیه جنوب شرقی آسیا مستعد این انتقال ها خواهند بود. زیرا در اثر گرم شدن امکان پرواز آنها به سمت اقلیم های مناسب و برخورد آنها با گونه‌های جدید وجود دارد که در آینده ممکن است برای انسان‌ها تهدید آمیز باشد.