گرمتر شدن زمین با مهار آلاینده های گلخانه ای نیز ادامه خواهد داشت

گرمتر شدن زمین با مهار آلاینده های گلخانه ای نیز ادامه خواهد داشت

بررسی های اخیر محققان نشان می دهد حتی در صورت مهار انتشار گازهای گلخانه ای روند گرمتر شدن جهانی همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دیدگاه ها و تحلیل های مختلفی در مورد روند گرمتر شدن جهان وجود دارد. برخی از آنها معتقدند حتی پس از مهار انتشار آلاینده های گلخانه ای و رسیدن به کربن صفر گرمایش جهانی همچنان ادامه خواهد داشت. در حال حاضر تاثیر انسان روی گرمایش جهانی ثابت شده است. برخی از بحث های کنونی نیز در مورد تاثیر انسان و یا راه های موجود برای بهبود اوضاع است.

از مهمترین مسائل مربوط به گرمایش جهانی گرمایش خط لوله یا گرمایش متعهدانه است که به انتشار گازهای گلخانه ای در زمانهای گذشته مربوط می شود. این مفهوم بدان معنی است که حتی در صورت کنار گذاشتن انرژی های فسیلی و استفاده از انرژی های پاک چه مقدار از گرم شدن وجود خواهد داشت.

فعالیت های انسانی باعث انتشار گازهای گلخانه ای در جو زمین و گرمتر شدن کره زمین شده است. از طرفی افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر بیش از ۵۰ درصد نسبت به عصر صنعتی است. به همین دلیل با افزایش انرژی وارد شده به جو نسبت به انرژی خارج شده این حرارت افزایش یافته و به دنبال آن دمای زمین و ذوب شدن یخ ها نیز ادامه می یابد. از طرفی این دستکاری ها در تعادل انرژی زمین اثرات خود را در زمان های بعدی نشان میدهند. اصطلاح گرم شدن خط لوله ای نیز به این موضوع مربوط است.

به عنوان مثال در زمان زمستان و باز کردن شیر آب گرم باید منتظر ماند تا آب گرم به خروجی شیر برسد. به همین دلیل محققان از این اصطلاح استفاده می کنند. زیرا هنوز گرمایش احساس نشده اما روند انجام آن در حال طی شدن است. بدین ترتیب احتمالاً حتی پس از توقف انتشار گازهای گلخانه ای نیز گرم شدن زمین ادامه خواهد داشت. از دلایل اصلی آن باقی ماندن دی اکسید کربن و متان برای مدت طولانی در جو است. زیرا دی اکسید کربن حدود ۴۰۰ سال و متان حدود ۱۰ سال در جو باقی می مانند.

بنابراین توقف انتشار این گازها به صورت آنی نمی تواند باعث کاهش گازهای به دام انداخته گرما در جو شود. نکته مهم بعدی انتشار اشکال دیگری از آلودگی ها توسط انسان است که به صورت پنهان و در اثر ترکیب با مواد دیگر باعث گرمایش زمین شده است. در نهایت می توان به زمان مورد نیاز برای سازگار شدن آب و هوای زمین با تغییرات در تعادل انرژی اشاره کرد.