گرمایش زمین کشورهای تولید کننده مواد غذایی در جهان را تهدید می کند

گرمایش زمین کشورهای تولید کننده مواد غذایی در جهان را تهدید می کند

گرمایش زمین تا سال ۲۰۴۵ بسیاری از کشورهای جهان را در بر خواهد گرفت. در این بین کشورهایی که حدود ۷۰ درصد از مواد غذایی در جهان را تولید می کنند نیز شامل می شوند. طبق بررسی های انجام گرفته ۶۴ کشور بهمراه اقتصادهای بزرگی مانند چین، برزیل و ایالات متحده نیز در بین آنها قرار دارند که ۷۱ درصد از مواد غذایی در جهان توسط آنها تولید می شوند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، افزایش دما باعث خشک شدن محصولات کشاورزی میشود که در صورت ادامه یافتن این روند تا سال ۲۰۴۵ تولید مواد غذایی در جهان با تهدید بزرگی مواجه خواهد بود. با افزایش دمای کره زمین موج گرمایی ناشی از آن بر زندگی انسان ها نیز تاثیر میگذارد. ورود جبهه های هوای گرم با ورود به سرزمین های کشاورزی روی محصولات غذایی تاثیر می گذارند. سلامت افرادی که در محیط های باز کار میکنند نیز به خطر می افتد. با افزایش سطح رطوبت گرم شدن هوا خطر بیشتری برای کشاورزان خواهد داشت.

در مطالعه اخیر شرکتVeris maplecroft تاثیر گرم شدن هوا بر عوامل مختلف از جمله کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ۲۰ کشور از جمله هند مورد مطالعه قرار گرفتند. طبق گفته دانشمندان دمای زمین تا سال ۲۰۴۵ حدود دو درجه گرمتر خواهد شد و کشورهایی مانند هند که ۱۲ درصد از مواد غذایی جهان را تولید می کنند تحت تاثیر این افزایش دما قرار می‌گیرند. طبق این مطالعه علاوه بر هند کشورهای دیگر مانند آفریقای مرکزی چین ایالات متحده و کشورهای تولید کننده برنج مانند تایلند ویتنام نیز در معرض این تهدید قرار دارند.