کنجکاوی یک صخره شبیه به اردک در مریخ پیدا کرد

کنجکاوی یک صخره شبیه به اردک در مریخ پیدا کرد

مریخ نورد کنجکاوی در تصاویر ارسالی خود شاهد یک صخره به شکل اردک بوده است. اگر چه هنوز میکروب در سیاره سرخ کشف نشده است اما سنگ های مختلفی با شباهت زیاد به موجودات زمینی در این سیاره دیده شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تصویر جدید منتشر شده توسط کنجکاوی شباهت زیادی به اردک دارد. این کاوشگر توانست با کمک دوربین خود تصویری از یک سنگ شبیه به اردک ثبت کند.

آندریا لاک، در زمان بررسی این عکس در توییت خود نوشت: صخره شبیه به اردک حدود چند روز پیش توسط کنجکاوی دیده شد. تصویر ثبت شده توسط مریخ نورد ناسا از بهترین زاویه از این صخره بود. به طوری که شبیه به یک اردک در حال شنا است که به عقب نگاه می‌کند. حتی دست و منقار اردک نیز در این صخره دیده میشود.

محل کنونی کنجکاوی در دهانه گیل است و این مریخ نورد رمان زیادی است که در حال مشاهده مجموعه ای از سنگ ها و صخره های این منطقه است. دانشمندان تلاش دارند تا مواد معدنی و نمکی این منطقه را بررسی کنند. زیرا ممکن است این مواد حاوی اطلاعاتی در مورد تاریخچه آب در مریخ باشند. همچنین یکی از وظایف کنجکاوی جستجو برای کشف مولکول های آلی است تا در مورد سکونت پذیری آن اطلاعاتی بدست آورد.