کشف مکانیسم مولکولی ایجاد نابینایی

کشف مکانیسم مولکولی ایجاد نابینایی

محققان نوعی مکانیسم مولکولی کشف کردند که می تواند یک عامل مهم نابینایی محسوب شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان دانشگاه ژنو و محققان دانشگاه لوزان سوئیس نوعی مکانیسم مولکولی شناسایی کردند که با تخریب گیرنده های نوری در چشم در نهایت باعث نابینایی فرد میشود. این زیپ مولکولی نقش اساسی در نابینایی دارد که از ۴ پروتئین تشکیل شده است. در صورت از بین رفتن این زیپ در سلول های شبکیه مرگ سلولی اتفاق می افتد. در حال حاضر ورم رنگیزه شبکه به عنوان یک بیماری تخریب کننده چشمی می ‌تواند به طور پیش رونده بینایی فرد را تحت تاثیر قرار دهد و به مرور به نابینایی منجر شود.

سلول های عصبی تخصصی شبکیه وظیفه تبدیل نور به سیگنال های عصبی را برعهده دارند. در بخش بیرونی سلول نیز رنگدانه های حساس به نور قرار گرفتند. همچنین مژک اتصال باعث متصل شدن بخش های داخلی و خارجی و تمام بخش های متابولیک مورد نیاز برای عملکرد سلولی خواهد شد.

در نهایت در صورت جهش در ژن های ۴ پروتئین کشف شده با آسیب شبکیه و تخریب گیرنده های نوری مرتبط خواهد بود. ویرجینی همل ، نویسنده ارشد این تحقیق می گوید: چهار پروتئین مهم در یک ساختار استوانه ای به نام سانتریول قرار دارد در سانتریول پروتئین ها همانند یک زیپ باعث انسجام میکروتوبول های مختلف میشوند. در این تحقیق با تزریق پروتئین به بیمارانی که از ورم رنگیزه ای رنج می بردند امکان بازیابی زیپ مولکولی و یکپارچگی ساختاری میکروتوبول های مژک اتصال وجود دارد.