کشف مواد آلی در سیاره سرخ می تواند نشانه ای از وجود حیات باشد

کشف مواد آلی در سیاره سرخ می تواند نشانه ای از وجود حیات باشد

مریخ نورد استقامت که زمان نسبتا کمی را مشغول کاوش روی سطح سیاره مریخ است تا کنون اکتشافات بسیاری انجام داده است. اخیرا دانشمندان اعلام کردند این مریخ نورد توانسته مواد آلی یا ارگانیک در این سیاره کشف کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ناسا در اعلامیه خود به سنگ Wildcat Ridge اشاره می کند که در دلتای رود باستانی دهانه جیزرو قرار دارد. پیش از این استقامت دو نمونه گل سنگ از این منطقه جمع آوری کرده بود. این سنگ دارای مواد آلی است که می تواند منبع خوبی برای مطالعه باشد. ناسا معتقد است احتمالا وجود مواد آلی نشانه ای از وجود حیات در مریخ خواهد بود. البته بدون وجود حیات نیز این مولکول ها تولید میشود.

همچنین این دانشمندان تضمینی نسبت به وجود حیات نداده اند. حتی پیش از این نیز استقامت نمونه های از مواد آلی را در مریخ کشف کرده بود. کن فارلری از دانشمندان پروژه استقامت معتقد است شرایط Wildcat Ridge به گونه ای است که می تواند نشانه ای از حیات باستانی باشد. وی در این مورد گفته است: ماسه گل و نمکی که باعث شکل گیری Wildcat Ridge شده است به نوعی میتوانست بطور بالقوه مکانی برای رشد حیات باشد. پیدا شدن مواد آلی در این سنگ رسوبی حائز اهمیت است.

استقامت توانست این سنگ را با کمک ابزار sherloc خود بررسی کند اما بررسی های بیشتر و یافتن شواهد قطعی نیاز به ابزار مخصوص دارد. با توجه به اینکه کشف حیات در سیاره ای دیگر بسیار پیچیده و دشوار است بنابراین نمونه ها باید در زمین بررسی شوند. ناسا برای بازگرداندن نمونه های جمع آوری شده یک مریخ نورد دیگر ارسال خواهد کرد. در صورت موفقیت برنامه ریزی ها این نمونه ها سال ۲۰۳۳ به زمین می رسند.