کشف رودخانه های مخفی زیر یخ های قطب جنوب و نقش آن در افزایش سطح آب اقیانوس ها

کشف رودخانه های مخفی زیر یخ های قطب جنوب و نقش آن در افزایش سطح آب اقیانوس ها

تحقیقات اخیر نشان می رود زیر یخ های قطب جنوب یا قاره جنوبگان رودخانه های مخفی وجود دارد که می‌توانند نقش مهمی در افزایش سطح آب اقیانوس ها و بالا آمدن آب های جهانی داشته باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در زیر صفحات یخی در سطح قطب جنوب سطح وسیعی از رودخانه ها و دریاچه های بزرگ وجود دارد. روی آن نیز همانند یک عایق عمل کرده و با حفظ کردن گرمای زمین از یخ بستن آب رودخانه ها و دریاچه های قطب جنوب جلوگیری می کند. از طرفی این جریان آب در زیر صفحات با کاهش اصطکاک باعث جابجایی صفحات در اقیانوس ها می شود. حرکت اینرودها نیز در مسیر به سمت بالا و روی سطح صفحات یخی خواهد بود. در نهایت نیز آنها وارد سکوهای حاضر در روی صفحات یخی می شود.

کاوش های اخیر نشان می دهد یخچال توایس که در منطقه غرب جنوبگان قرار دارد در حال از دست دادن قطعات یخی خود و سقوط آنها به داخل آب است. از طرفی جریان رود نیز در اثر تغییرات صورت پذیرفته در توزیع آب زیر سطوح یخی کاهش پیدا کرده است. مطالعه روی تغییر جریان رود تا حدودی از تغییر وضعیت صفحات یخی قطب جنوب و اقیانوس های زیر آن خبر می دهد.

در این تحقیق محققان با چالش بزرگ تأثیرپذیری صفحات یخی از دیگر متغیرها مواجه بودند. صفحات یخی و ویژگی‌های آن تحت تاثیر دمای آب اقیانوس ها تغییر رفتار میدهند. علاوه بر آن سیل های زیر سطح آنها نیز می توانند در کار محققان مشکل ایجاد کند. در اثر سیل ها یخ های لبه رودخانه شکسته و باعث ورود یک‌باره میزان زیادی روی دریچه میشود که در اثر آن سرعت جریان آب تغییر کرده و سیل به راه می افتد. رویداد های این چنینی می تواند بر روند کار دانشمندان و مطالعه بر صفحات یخی موثر باشد.