کاهش تولید گوگرد در جهان به کاهش تولید باتری می انجامد

کاهش تولید گوگرد در جهان به کاهش تولید باتری می انجامد

محققان می‌گویند به دلیل کاهش تولید اسید سولفوریک و همچنین گوگل ضایعاتی و حرکت به سمت استفاده از انرژی های سبز در آینده با کمبود باتری روبرو خواهیم بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان دانشگاه کالج لندن در مطالعه خود متوجه شدند استفاده از انرژی های سبز و استراتژی های مربوط به آن تولید اسید سولفوریک و گوگل ضایعاتی را در جهان کاهش می دهد. به دلیل کاهش استفاده از سوخت های فسیلی در آینده ممکن است با کمبود باتری در جهان مواجه شویم.

در این مطالعه عنوان شد تا سال ۲۰۴۰ تقاضای جهانی برای اسید سولفوریک از ۲۴۶ میلیون تن به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. همچنین نرخ کربن زدایی نشان می دهد در آینده تا ۳۲۰ میلیون تن کمبود در عرضه سالانه ایجاد می شود که تقریباً حدود ۴۰ تا ۱۳۰ درصد عرضه فعلی است. با اینکه اسید سولفوریک یک محصول جانبی و زائد است که هنگام گوگرد زدایی نفت خام و گاز طبیعی تولید می شود اما ۸۰ درصد تولید دی اکسید گوگل جهان نیز از همین روش به دست می آید.

با توجه به استفاده از انرژی های سبز در آینده احتمالاً کمبود تولید گوگرد ضایعاتی و تولید باتری در جهان ایجاد خواهد شد.با حرکت به سمت استفاده از انرژی های سبز و کربن زدایی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی صنعت سوخت های فسیلی نیز به کنار گذاشته خواهد شد. البته این رویکرد می تواند فوائد زیادی داشته باشد اما تولید باتری در جهان را به شدت کاهش خواهد داد. محققان معتقدند برای افزایش عرضه گوگرد در آینده باید روش های کم هزینه استخراج گوگرد توسعه یابد تا علاوه بر هزینه کمتر روی محیط زیست نیز اثری نداشته باشد.