ژن های جلبک ها معمای رشد گیاهان را حل می کنند

ژن های جلبک ها معمای رشد گیاهان را حل می کنند

محققان تلاش کردند تا با استفاده از ژن های جلبک ها معمای مربوط به رشد و سلامت گیاهان را حل کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان دانشگاه استنفورد در مطالعه ای متوجه شدند در رشد و سلامت گیاهان از چه فرایندی استفاده می شود. با این کشف میتوان علاوه بر تولید محصولات مقاوم به گرما، در تولید زیست سوخت جلبک نیز بهبودهایی حاصل کرد. در گیاهان برای انتقال صفات از DNA استفاده می شود. اما برخلاف ژنتیک حیوانات، گیاهان بیشتر صفات خود را نه تنها از اجداد بلکه از راه دیگر تهیه می کنند. زیرا برخی از آنها خود بارور هستند.

به عنوان مثال برخی گیاهان توانایی ژنتیکی منحصربه‌فردی در گونه زایی دارند. بیشترین خاصیت گیاهان به فرایند فتوسنتز برمی‌گردد که در آن کربوهیدرات های پر انرژی از طریق کلروپلاست ها سنتز می شود. این کلروپلاست ها همانند مخزن اضافی برای ژن ها و تنوع ژنتیکی عمل کرده و با ایجاد یک پیچیدگی ژنتیکی امکان اصلاح آن و یا بهبود مقاومت آن در برابر آفات یا علف کش ها یا بیماری ها را پدید می آورد. ژن ها می توانند حاوی دستورالعمل هایی برای بقا و رشد یک موجود باشند اما شناسایی آن و سپس درک عملکرد آنها بسیار متفاوت خواهد بود.

هنوز دستورالعمل بسیاری از ژن ها ناشناخته است. رابرت جینکرسون یکی از محققان از دانشگاه کالیفرنیا می گوید: تاکنون ژنتیک گیاهان و همچنین جلبک ها مطالعه نشده بود. در حالی که آنها بخش های مهم مانند غذا ها، سوخت ها، مواد و دارو های جامعه مدرن را می سازند. این عدم شناسایی نیز کار مهندسی و اصلاح آن ها را دشوار خواهد کرد.

محققان برای شناخت نقش ژن ها و شناسایی ژن های جدید از یک آزمایش استفاده کردند. آنها در آزمایش های خود میلیون ها داده را با کمک جلبک جهش یافته و ابزارهای خودکار تولید کردند. ژن های جدید کشف شده دارای همتای نقش مشابه در گیاهان بودند که به نظر این دانشمندان می تواند برای درک نحوه عملکرد ژن در گیاهان نیز به کار رود.