چین از برنامه خود برای ساخت نیروگاه خورشیدی در فضا خبر داد

چین از برنامه خود برای ساخت نیروگاه خورشیدی در فضا خبر داد

چین قصد دارد در سال های آینده یک نیروی خورشید در فضا احداث کند. این پروژه جاه طلبانه احتمالاً توسط چند کشور دیگر نیز انجام خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در حال حاضر در زمین پنل های خورشیدی می توانند تولید انرژی متفاوتی داشته باشند. مزیت استفاده از آن‌ها نیز کنار گذاشتن سوخت های فسیلی است. اما این سیستم در زمان پوشش ابر در آسمان کارایی نخواهد داشت.

به همین دلیل مهندسان چینی قصد دارند یک نیروگاه خورشیدی در فضا بسازند و از طریق آن انرژی ذخیره شده را به زمین منتقل کنند. این پژوهشگران مدعی هستند میزان انرژی تولید شده از طریق این تاسیسات ۶ برابر بیشتر از تاسیسات روی زمین خواهد بود. با وجود تصمیم چین برای انتقال انرژی خورشیدی خود در سال ۲۰۳۰ محققان این پروژه می گویند این فناوری می‌تواند برای اولین بار در سال ۲۰۲۸ عملیاتی شود.

در آزمایش این فناوری قرار است انرژی خورشیدی به ریز موج یا لیزر تبدیل خواهد شد و به ارتفاع حدود ۴۰۰ کیلومتری منتقل میشود. در صورت موفقیت تاسیسات آزمایشی امکان تولید تنها ده کیلو وات برق ایجاد خواهد شد. سپس می‌توان برای تولید بیشتر مقیاس ها را افزایش دهند. در صورت موفقیت در نخستین پرتاب نسخه قوی تر این فناوری نیز در سال ۲۰۳۰ در مدار زمین قرار می گیرد تا بتوان یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی با قابلیت ارسال نیرو به کاربران نظامی تا سال ۲۰۳۵ احداث کرد.