پژوهش های اخیر حرکت آبهای گرم به سوی یخ های جنوبگان را تایید میکند

پژوهش های اخیر حرکت آبهای گرم به سوی یخ های جنوبگان را تایید میکند

پژوهش اخیر نشان می دهد آبهای گرم به صورت جریان پیوسته به سوی جنوب گان شرقی در حال حرکت بوده و این موضوع هشدار دهنده باعث پیشران جدیدی در افزایش سطح آبهای آزاد خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، اخیراً پژوهشی توسط محققان انجام گرفته است که نشان می دهد در صورت حرکت چرخشی آب به سمت اقیانوس منجمد جنوبی پایداری صفحه های یخی این منطقه کاهش خواهد یافت. تغییر در چرخه آب نیز در اثر تغییر در الگوی باد های ایجاد شده در اثر تغییرات اقلیمی به وجود آمده است.

آبهای گرم تر به وجود آمده در اثر این موضوع نیز باعث آسیب حیات دریایی شده و همچنین میتواند سکونتگاه های ساحلی انسانها را نیز تخریب کند. محققان در این مقاله اعلام کردند گرمایش جهانی باید به کمتر از یک و نیم درجه سلسیوس محدود شود. تا از این آسیب های اقلیمی فاجعه بار جلوگیری شود. طبقات یخی که در اثر بارش ها و سطح زمین ایجاد شدند همان یخچال ها یا سکوهای یخی هستند. پیش از این بارها در مورد ذوب صفحه ی یخی جنوبگان و افزایش سطح آب دریا پوهش هایی انجام گرفت. اما تا کنون در مورد صفحه های یخی شرقی اطلاعاتی منتشر نشده بود. در پژوهش اخیر که در منطقه‌ای به نام حوزه زیر یخچالی آرورا در اقیانوس هند انجام شد، تغییرات اقلیمی و افزایش سطح دریا به همراه واکنش این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. در صورت ذوب کامل یخ های این حوزه شاهد افزایش سطح دریا های آزاد تا ۵.۱ متر خواهیم بود.

یافته‌های جدید نشان می‌دهد گرمایش ایجاد شده در لایه های سطح دریا اتفاق نخواهد افتاد و شروع گرمایش از آبهای عمیق تر خواهد بود که بر حیات دریایی نیز تاثیر می گذارد. پژوهشگران امیدوارند بتوانند با محدود سازی گرمایش جهانی تا کمتر از یک و نیم درجه سلسیوس و جلوگیری از انتشار جهانی گازهای گلخانه ای این گرمایش را کاهش دهند. در صورت عدم موفقیت و گرمایش بیش از یک و نیم درجه سلسیوس صفحه های یخی جنوبگان با خطر ناپایداری همراه خواهند شد و به دنبال آن سطح آب دریا ها نیز به طور چشمگیری افزایش می یابد.