پژوهشگران ژاپنی سلول خورشیدی نامرئی با حداکثر شفافیت ایجاد کردند

پژوهشگران ژاپنی سلول خورشیدی نامرئی با حداکثر شفافیت ایجاد کردند

تیمی از محققان ژاپنی از دانشگاه توهوکو موفق شدند سلول های خورشیدی تقریباً نامرئی با شفافیت ۷۹% بسازند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، سلول خورشیدی نامرئی محققان ژاپنی با استفاده از اکسید قلع ایندیوم ساخته شده است و میتواند کاربرد های مختلفی مانند پنجره یا پنل های شیشه ای برای دستگاه هوشمند داشته باشد. اکسید قلع ایندیم در این سلول خورشیدی به عنوان الکترود شفاف و یک لایه فوتو اکتیو از سولفید تنگستن استفاده شد. بدین ترتیب سلول جدید دارای شفافیت ۷۹ درصد است.

پیش از این سلول های خورشیدی ساخته شده از پروسکایت و نیمه رسانه های آلی شفافیت کمتر از ۷۰ درصد داشتند. محققان ژاپنی سلول های ساخته شده را به به اتصال Schottky نامگذاری کردند. زیرا در واقع یک رابط بین یک فلز و یک نیمه رسانا قرار می گیرد و نوار لازم برای جداسازی بار را فراهم می کند. وظیفه این نوار جداسازی دو حفره الکترونی تولید شده توسط نور با کمک تفاوت در عملکرد الکترودها و نیمه رساناها خواهد بود

سولفید تنگستن یکی از اعضای خانواده مواد کالکوژنایدهای فلز واسطه محسوب می شود که به دلیل وجود یک شکاف در محدوده نور مرئی و جذب آن در ازای ضخامت می تواند در ساخت سلول های خورشیدی نامرئی مورد استفاده قرار بگیرد. این محققان قصد دارند در آینده مطالعات خود را در زمینه سلول های خورشیدی شفاف با هدف تجاری سازی ادامه دهند و با ساخت پنجره هایی با این سلول های خورشیدی حجم بالایی از الکتریسیته را تولید کنند.