پژوهشگران می گویند گیاهان و نحوه رشد آنها کلید دستیابی به درمان سرطان است

پژوهشگران می گویند گیاهان و نحوه رشد آنها کلید دستیابی به درمان سرطان است

به گفته پژوهشگران نحوه رشد گیاهان و حقایق مربوط به آن میتواند در درمان سرطان در انسان مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان با هدف بازده محصولات کشاورزی عمل فتوسنتز گیاهان را مورد بررسی قرار می دهند. در این فرآیند از نور برای تشخیص زمان رشد و شکوفه دادن استفاده می شود و همچنین پیدا کردن نور نیز با کمک پروتئین هایی به نام گیرنده نوری انجام می گیرد. به گفته دانشمندان درک عملکرد گیاهان در افزایش بازدهی کشاورزی می‌تواند در دیگر حوزه‌ها نیز مزایایی داشته باشد.

اولاس پدمیل از آزمایشگاه کولد اسپرینگ هاربر به همراه تیم تحقیقاتی خود پروتئین هایی با نام های UBP12 و UBP13 که در فعالیت های گیرنده نوری CRY2 موثر است را کشف کردند. این یافته ها می تواند در پی ریزی استراتژی های جدید مربوط به رشد گیاهان کمک کند. به طوری که مزایای یافته‌های اخیر متخصصان در حوزه هایی فراتر از کشاورزی نیز استفاده خواهد شد. در حالت کلی گیرنده های نوری CRY2 علاوه بر گیاهان در انسان ها نیز وجود دارد. به طوری که حتی می‌توانند به برخی بیماری ها نظیر دیابت، سرطان و یا برخی اختلالات مغزی نیز مرتبط باشند.

CRY2 در گیاهان و انسان ها باعث تنظیم رشد میشود. به طوری که در صورت عدم تنظیم رشد در گیاهان توانایی حیات آنها نیز کاهش می یابد و این رشد کنترل نشده در انسان نیز باعث بروز سرطان میشود. پدمیل در این مورد می گوید: در صورت درک این فرایند رشد می‌توان به درمان سرطان نیز دست پیدا کرد. گیاهان مقدار مناسبی از پروتئین CRY2 را نیاز دارند تا در مورد زمان رشد و شکوفه دادن تنظیماتی را انجام دهد. پدمیل به همراه لوئیز لیندبک در دوره پسا دکترا بررسی هایی را انجام دادند و متوجه شدند دستکاری دو پروتئین باعث تغییر مقدار CRY2 در گیاهان خواهد شد. به طوری که افزایش آنها به کاهش مقدار CRY2 می انجامد. کاهش آن نیز به منزله عدم دسترسی به مقدار کافی از نور برای گیاهان است.

به همین دلیل گیاه ساقه غیرعادی بلندتری رشد می دهد تا بتواند نور بیشتری نیز دریافت کند. پدمیل در این مورد می گوید با دستکاری دو پروتئین می توان نحوه رشد را درک کرد و آن را تغییر داد. با این روش جدید می می‌توان تولید گل را نیز افزایش داد. زیرا تولید غذا همراه با تولید گلدهی خواهد بود. در صورت عدم گلدهی خبری از غلات برنج گندم و ذرت نیست. پدمیل قصد دارد یافته های خود را در اختیار پژوهشگران و پرورش دهندگان گیاهان قرار دهد تا بازده محصولات بهبود یابد. همچنین در آینده تحقیقات جدیدی درباره بیماری سرطان انجام دهد. به گفته وی درک درمان سرطان با استفاده از گیاهان نیاز به بررسی زاویه متفاوتی از سرطان خواهد داشت.