پژوهشگران ترکیب جدیدی از آنتی بیوتیک های طبیعی در بدن انسان کشف کردند

پژوهشگران ترکیب جدیدی از آنتی بیوتیک های طبیعی در بدن انسان کشف کردند

کشف جدیدی از آنتی بیوتیک های طبیعی در بدن انسان می‌تواند در آینده برای مبارزه با باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا و به نقل از نیواطلس، بسیاری از باکتری های موجود در مقابل آنتی بیوتیک مقاوم هستند و این موضوع می‌تواند در آینده برای سلامتی انسان تهدید بزرگی به شمار ‌رود. گروهی از پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا اکنون دسته ای از آنتی بیوتیک های طبیعی را در بدن انسان کشف کردند که می‌تواند در آینده در مقابل باکتری های مقاوم مورد استفاده قرار بگیرد. برای کشف این آنتی بیوتیک ها نیز از یک الگوریتم جستجو استفاده شد که می تواند ده ها پپتید ضد میکروبی را در بدن انسان پیدا کند.

با مقاومت باکتری های در حال تکامل نسبت به داروها در آینده عفونتها دوباره خطرناک خواهند شد. به طوری که احتمال می رود ایجاد ابر میکروب ها تا سال ۲۰۵۰ باعث مرگ سالانه ۱۰ میلیون نفر خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از روش های دفاعی برای مبارزه و کشف داروهای جدید به بن بست رسیده است .کشف پپتیدهای ضد میکروبی جدید در بدن انسان خبر امید بخشی خواهد بود.

پژوهشگران در پروژه خود از الگوریتم یافتن پپتید هایی با خواص ضد میکروبی در پروتئوم استفاده کردند. پروتئوم یا همان پروتئین های تکامل یافته در سلول برای کشف پپتیدها با ویژگی های مشابه و ضد میکروبی بودند. این ویژگی ها شامل بار مثبت، قطعات آب گریز و آب دوست و همچنین طول بین ۸ تا ۵۰ امینو اسید است.

با توجه به اینکه پپتیدهای کشف شده در ارتباط با سیستم ایمنی نبودند نام آنها را پدید های رمزگذاری شده گذاشتند. پس از بررسی پپتیدهای کشف شده از آنها برای مقابله در برابر هشت باکتری بیماری زا استفاده شد. در آزمایش انجام گرفته مشخص شد ۶۳.۵  درصد از این پپتیت های رمزگذاری شده می‌توانند فعالیت ضد میکروبی داشته باشند. به طوری که علاوه بر مبارزه با مضرترین باکتری ها ارگانیسم های همسو را نیز در روده و پوسته هدف قرار دادند. برای افزایش عملکرد پپتید ها آنها را در کنار سایر پپتیدهای همان ناحیه از بدن قرار دادند. این موضوع باعث عملکرد بهتر آنها و افزایش قدرت ضدمیکروبی آنها تا ۱۰۰ برابر شد.

 

دیدگاه کاربر