پژوهشگران به دنبال جنبه های بیولوژیکی گوشه گیری اجتماعی و درمان اختلالات مربوط به آن هستند

پژوهشگران به دنبال جنبه های بیولوژیکی گوشه گیری اجتماعی و درمان اختلالات مربوط به آن هستند

پژوهشگران ژاپنی موفق به کشف چند زیست نشانگر مهم در خون شده اند که می تواند افراد مبتلا به هیکیکوموری را شناسایی کند. به گفته آنها حتی این زیست نشانگرها قادر به نشان دادن میزان و شدت گوشه گیری اجتماعی افراد نیز خواهند بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگران دانشگاه کیوشو طی یک پروژه تحقیقاتی قصد دارند بین افراد سالم و یا مبتلا به این سندروم تمایز قائل شوند.

هیکیکوموری شرایطی است که فرد در آن ممکن است بیش از ۶ ماه به طور کامل دچار انزوا از خانواده و جامعه شود. این کناره گیری اجتماعی بیمار گونه در ژاپن تا سال ۲۰۲۲ در نیم میلیون نفر دیده شد. دهه‌های اخیر نشان می‌دهد این بیماری غیر از فرهنگ ژاپن اکنون به یک پدیده جهانی تبدیل شده است. حتی با دنیا گیری ویروس کرونا نیز این گوشه گیری بیمارگونه افزایش داشته است.  پژوهشگران دانشگاه کیوشو از داده های بالینی و متابولیسم خون برای شناسایی هیکیکوموری استفاده کردند به طوری که توانستند دسته بندی، میزان، شدت و طبقه بندی آن را بر اساس یادگیری ماشینی انجام دهند.

تاکاهیرو کاتو، پژوهشگر ارشد این پروژه می گوید: پیش از این تمام مطالعات تنها روی جنبه جامعه شناختی این بیماری انجام شده بود. هم اکنون نیز قصد داریم جنبه های بیولوژیکی این اختلال را بررسی کنیم. به گفته وی بیماری‌های روانی نیز در افراد دارای هیکیکوموری دیده میشود. مطالعات پیشین نیز این مورد را تایید میکند. با این وجود هیکیکوموری یک اختلال پیچیده است که علاوه بر عناصر روانشناختی عناصر غیر روانشناختی نیز در آن دخیل هستند.

در این پژوهش محققان با استفاده از آزمایش بیوشیمیایی خون اطلاعات مربوط به متابولیسم پلاسما را در نمونه های جمع آوری شده بررسی کردند. آنها در نهایت با تحلیل و دسته بندی داده ها توانستند بین افراد مبتلا به هیکیکوموری و افراد سالم تفاوت هایی را قائل شوند. حتی شدت بیماری نیز توسط یافته های کلیدی این پژوهش قابل پیش بینی بود.