پروژه برخورد فضاپیمای ناسا برای تغییر مسیر سیارک شبیه سازی شد

پروژه برخورد فضاپیمای ناسا برای تغییر مسیر سیارک شبیه سازی شد

در پروژه جدیدی موسوم به آزمایش تغییر مسیر دوگانه سیارک یا دارت برخورد فضاپیمای ناسا با سیارک در حال نزدیک شدن به زمین شبیه سازی شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگران سوئیسی توانستند ماموریت فضاپیمای ناسا برای تغییر مسیر سیارک را شبیه سازی کنند. این فضاپیما که نوامبر گذشته پرتاب شد وظیفه دارد با ردیابی یک سیارک و برخورد، آن را از مسیر خود خارج کند. سیارک موردنظر به نام دیمورفوس در مسیر برخورد با زمین قرار ندارد. البته مسیر آن تا حدودی نزدیک به زمین است به طوری که می توان از آن به عنوان یک جرم نزدیک به زمین نام برد.

آزمایش مورد نظر برای سیارک های تهدید کننده زمین انجام میشود. دارت باید با برخورد به این سیارک باعث دور شدن آن از مسیر کنونی خود شود. هنوز مشخص نیست در اثر برخورد دارت با سیارک چه اتفاقی خواهد افتاد. به همین دلیل پژوهشگرانی از دانشگاه برن سوئیس موفق به شبیه سازی این برخورد با کمک مدل سازی رایانه ای شدند.

در این شبیه سازی مشخص شد دارت پس از برخورد با این سیارک می‌تواند آسیب قابل توجهی به آن وارد کند. در صورتی که پیش از این فرضیاتی مبنی بر ایجاد یک دهانه برخوردی کوچک روی سیارک وجود داشت.

سابینا رادوکان از پژوهشگران ارشد این پروژه می گوید: برخلاف آنچه تاکنون تصور می شد شواهد مستقیم از دیگر ماموریت های فضایی مانند هایابوسا ۲ متعلق به آژانس فضایی ژاپن نشان می دهد برخی سیاره ها دارای ساختار داخلی بسیار سست هستند. به طوری که تنها به دلیل فعل و انفعالات گرانشی و نیروهای کوچک منسجم می توانند به صورت یک توده کنار هم قرار بگیرند. بدین ترتیب به جای برخورد و ایجاد یک دهانه برخوردی ممکن است شکل سیارک در اثر برخورد دارت به آن تغییر کند. در این مدل سازی عواملی مانند نحوه حرکت امواج ضربه‌ای در سیارک و نحوه فشرده شدن مواد توسط این نیرو در نظر گرفته شده است.