هوش مصنوعی PLATO دیپ مایند با الهام از شیوه یادگیری کودکان ساخته شد

هوش مصنوعی PLATO دیپ مایند با الهام از شیوه یادگیری کودکان ساخته شد

اگرچه هوش مصنوعی توانسته است در بسیاری از حوزه‌ها از انسان نیز جلوتر باشد اما برخی از آنها نیاز به توسعه بیشتری دارند. دیپ مایند یک هوش مصنوعی جدید ارائه کرده است که در آن از شیوه یادگیری کودکان استفاده شده و همانند آنها فکر می کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، سیستم یادگیری PLATO از طریق یادگیری علم فیزیک و ردیابی اشیا با کمک ویدیو تعلیم داده میشود. لوئیس پلوتو از ازمایشگاه دیپ مایند در بریتانیا در این مورد گفته است روانشناسی تکوینی داده های بسیاری را از نوزادان و از دنیای فیزیکی آنها طی دهه های مختلف ایجاد کرده اند و بدین ترتیب مفاهیم مربوط به ادراک فیزیکی در این دوره دسته بندی شده است.

اکنون محققان تلاش کردند تا این اطلاعات را به صورت متن باز و مفاهیم فیزیکی باز تولید کنند. به گفته پیلوتو مجموعه ای از ویدیوهای ساختگی الهام گرفته از تجربیات تکمیلی هستند تا بتوانند مفاهیم فیزیکی را در مدلهای جدید ارزیابی کنند. در حال حاضر در صورت نشان دادن سناریوهای غیر ممکن به هوش مصنوعی PLATO این هوش مصنوعی متعجب می شود. زیرا آن را مغایر با قوانین فیزیکی می داند. البته در اثر مدت زمان نسبتاً کوتاهی از تعلیم و تربیت این سطح از پیشرفت در این هوش مصنوعی ایجاد شده است. همچنین این مدل از هوش مصنوعی با همان مفاهیم پایه یاد گرفته است آزمایش هایی را خارج از داده های تمرینی با موفقیت به پایان برساند. با این وجود سطح آن هنوز از هوش یک کودک سه ماهه پایین تر است.