هوش مصنوعی می تواند ردیابی تغییرات سلولی را انجام دهد

هوش مصنوعی می تواند ردیابی تغییرات سلولی را انجام دهد

به گفته دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی می توان در لحظه از تغییرات سلولی با خبر شد. تجزیه و تحلیل سلولی یک راز و رمز کلیدی در زیست شناسی محسوب می شود اما با کمک فناوری یادگیری ماشینی می توان به آن دسترسی پیدا کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگران برای ردیابی نمونه های سلولی و تغییرات ساختار سلول ها از روش جدیدی استفاده کردند. با توجه به حیاتی بودن سلول ها در بدن موجودات زنده، پارامترهای آن مانند اندازه، شکل و چگالی آن و هر چه که می تواند بر آنها تاثیر بگذارد مورد بررسی و مشاهده قرار بگیرد.

در حال حاضر برای مشاهده نمونه های سلولی و کشف هر گونه تغییر از میکروسکوپ استفاده می شود. اما با روش جدید محققان می توان از هوش مصنوعی برای این کار استفاده کرد.

تصاویر مربوط به سلول ها می تواند در زیست پزشکی و پیشرفت های مربوط به ساخت دارو مورد استفاده باشد. در واقع این تصاویر نحوه واکنش سلول ها به تغییرات محیطی و یا محرک های خارجی را نشان می دهند. الگوریتم مبتنی بر یادگیری ماشینی می تواند بصورت خودکار این فرایند را انجام دهد. در حالیکه این فرایند هم اکنون بصورت دستی انجام می‌شود.

در مشاهده سلولی سه اصل اساسی برای تجزیه و تحلیل وجود دارد. این سه اصل شامل تقسیم بندی، ردیابی و طبقه بندی هستند که با کمک یادگیری عمیق اعمال شده بر هر کدام از آنها می توان به طور خودکار به تصاویر عملکرد سلولی دسترسی داشت. به گفته این محققان روش های مبتنی بر یادگیری عمیق می توانند بطور امیدوار کننده ای ردیابی سلولی را به نمایش بگذارند.