همراستایی هفت سیاره منظومه شمسی در آسمان؛ پدیده ای نادر برای تماشای سیاره های منظومه خورشیدی در یک زمان

همراستایی هفت سیاره منظومه شمسی در آسمان؛ پدیده ای نادر برای تماشای سیاره های منظومه خورشیدی در یک زمان

طی پدیده ای نادر هر هفت سیاره منظومه شمسی در آسمان در یک ردیف قرار گرفتند. با توجه به اینکه چنین پدیده ای تا سال ۱۴۱۹ تکرار نمیشود می توان از ۲۷ خرداد تا ۶ تیر همه این سیاره ها را در یک زمان در کنار یکدیگر تماشا کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تماشاگران زمینی می‌توانند برای مشاهده همه سیاره های منظومه خورشیدی در یک راستا از پدیده نادر کنونی برای تماشای آن استفاده کنند. حتی در این گردهمایی ماه نیز حضور دارد. پنج سیاره درخشان عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل در این همراستایی و با چشم غیر مسلح دیده می شوند.

در بین این ۵ سیاره زهره درخشان ترین خواهد بود و کم نور ترین آنها عطارد است. فاصله این سیارات نیز طبق ترتیب فاصله از خورشید در آسمان خواهد بود. به گفته ستاره شناسان این نزدیکی ظاهری سیاره ها یا همان مقارنه برای ۲ یا ۳ سیاره چندان عجیب نیست. اما قرارگیری ۵ سیاره درخشان در کنار یکدیگر پدیده‌ای است که برای آخرین بار در سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاده بود. اکنون دو سیاره دوردست اورانوس و نپتون نیز در این هم راستایی قرار دارند. اما برای شناسایی آنها باید از دوربین دوچشمی استفاده کرد. همچنین تمام افراد روی زمین می توانند از این همترازی سیاره استفاده کنند. اما برای رصدگران عرض‌های شمالی مانند ساکنان اسکاندیناوی و آلاسکا که غروب خورشید را در این بازه از سال مشاهده نمیکنند تماشای این همراستایی غیر ممکن است.