نورون های مسئول عملیات ریاضیات در مغز شناسایی شدند

نورون های مسئول عملیات ریاضیات در مغز شناسایی شدند

در هنگام استفاده از عملیات های ریاضی نورون های مخصوص مغز فعال می شوند. به طوری که برخی از آنها انحصاراً تنها در زمان عملیاتی مانند جمع و برخی دیگر تنها هنگام انجام تفریق فعال هستند. بسیاری از محققان هنوز نمی‌دانند در هنگام این‌گونه محاسبات در مغز چه اتفاقی رخ میدهد. محققان دانشگاه های بن و توبینگن مطالعاتی را در این زمینه انجام داده اند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، تحقیقات اولیه با استفاده از بیماران افراد مبتلا به صرع و یا بیماران تشنجی انجام شد. به طوری که برای تعیین منشاء دقیق مشکل از تشدید الکترود در مغز برای زیر نظر گرفتن فعالیت نورون ها بهره برند. در این آزمایش شرکت کنندگان کارهای محاسباتی ساده نیز انجام دادند. پروفسور فلوریان مورمان از دپارتمان صرع شناسی این دانشگاه گفته است: هنگام بررسی متوجه شدیم در زمان انجام جمع نسبت به تفریق نورون های متفاوتی از مغز فعال میشوند. حتی زمان استفاده از کلمات به جای علائم نیز شاهد فعالیت مشابه مغز بودیم. بدین ترتیب مشخص شد که این سلول ها برای فعال شدن در هنگام استفاده از یک دستورالعمل ریاضی، رمزگذاری می کنند. به طوری که فعالیت مغزی آنها نشان دهنده محاسباتی بود که در حال انجام بودند.

به گفته پروفسور ساتر کاتر آزمایش هایی روی مغز میمون ها انجام شد که نشان می دهد نورون های مخصوص با هدف محاسبات خاص در مغز فعال می شوند. اما در مورد انسان ها داده های کمی در این زمینه وجود دارد.