نورهای مصنوعی شهرها می تواند فرآیند گرده افشانی گیاهان را دچار اختلال کند

نورهای مصنوعی شهرها می تواند فرآیند گرده افشانی گیاهان را دچار اختلال کند

مطالعه اخیر محققان نشان میدهد نورهای مصنوعی شبانه در شهرها باعث برهم زدن ریتم فصلی گیاهان و اختلال در فرایند گرده افشانی آنها خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعه جدید از طولانی تر کردن فصل گرده افشانی گیاهان توسط نور های مصنوعی شبانه در شهرها خبر میدهد. فصل گرده افشانی برای هر گیاهی متفاوت است که معمولاً در فصل بهار شروع می شود. اما در بعضی مواقع این زمان متفاوت خواهد بود. از طرفی روشنایی های موجود در شهرها که در تمام شب روشن هستند می تواند باعث اختلال در گیاهان شهری شود.

تحقیق جدید نیز نشان می دهد این نورها قادر هستند فصل رشد را در گیاهان شهری (فنولوژی) طولانی تر کنند. از طرفی این اختلال در موارد متعددی مانند آلرژی و یا حتی اقتصاد محلی نیز تاثیر می گذارد. پدیده شناسی یا فنولوژی به مطالعه رویدادهای چرخه زیستی حیوانات و گیاهان به صورت دوره‌ای و تاثیر پذیری آنها از تغییرات محیطی می پردازد. به عنوان مثال زمان اولین کوچ پرندگان، تاریخ گلدهی و برگ دهی، تاریخ تغییر رنگ برگ ها در خزان در گیاهان و نخستین پرواز پروانه ها از مدل های مربوط به مطالعات پدیده شناختی محسوب می شوند.

یویو ژو از دانشگاه علوم محیطی دانشگاه ایالتی آیووا و محقق اصلی مطالعه می گوید: در مطالعه انجام گرفته درختان سه هزار مکان مختلف در شهرهای ایالات متحده بررسی شد تا بتوان واکنش آنها را در یک دوره پنج ساله در شرایط نوری مختلف بررسی کرد. به گفته وی از چرخه طبیعی روز و شب به عنوان نشانی از تغییر فصل همراه با دما استفاده می شود. در این تحقیق مشخص شد نور مصنوعی می‌تواند شکوفایی جوانه های برگ در بهار را حدود ۹ روز افزایش دهد. در حالی که در مکان هایی که نور شبانه نداشتند چنین اتفاقی نیفتاده است. علاوه بر آن نور مصنوعی باعث تاخیر زمان تغییر رنگ برگها در پاییز شد. به طوریکه هر چه شدت نور مصنوعی بیشتر باشد این زمان نیز طولانی تر خواهد شد.