نظر محققان آکسفورد و گوگل: هوش مصنوعی حکمران آینده زمین

نظر محققان آکسفورد و گوگل: هوش مصنوعی حکمران آینده زمین

محققان در مطالعات خود در زمینه هوش مصنوعی به نتایج دلهره آوری دست یافتند. آنها معتقدند این فناوری در آینده حکمران زمین خواهد شد و نسل بشر را نابود خواهد کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان دانشگاه آکسفورد و گوگل معتقدند هوش مصنوعی می تواند بیش از تصورات ما پیشرفت کند طوریکه با نابودی نسل بشر حکمران زمین خواهد شد.

هوش مصنوعی به عنوان پدیده عصر جدید در رفع مشکلات و پیشرفت تکنولوژی مورد استفاده قرار گرفت. اما تحقیقات تخصصی اخیر نشان می دهد این فناوری در صورت پیشرفت و توسعه می تواند به ضرر نسل بشر باشد. طبق گزارشات منتشر شده تحقیقاتی توسط دانشگاه آکسفورد و با همکاری محققان گوگل انجام گرفت که نتایج آن تاسف بار است. بطوری که تهدیدات AI می تواند بسته با شرایط مختلف تغییر کند. البته پیش از این نیز این فناوری به عنوان عامل احتمالی تهدید کننده بشر در نظر گرفته شده بود.

در این تحقیق ادعا شد نتیجه گیری انجام گرفته با توجه به انجام آن در شرایط خاص به واقعیت بسیار نزدیک است. تهدید هوش مصنوعی به جای امکان می تواند نوعی احتمال محسوب شود. با توجه به نحوه ساخت و آموزش آن راه های زیادی برای طراحی آن به شما خبیثانه وجود دارد بطوری که در نهایت باعث نابودی نسل بشر شود. حتی در صورتی که جلوی توسعه این فناوری نیز گرفته شود باز هم ممکن است یکی از انواع هوش مصنوعی که روزانه مورد استفاده ماست بتواند جهان را در اختیار بگیرد.