نظریه دیگری از آلبرت انیشتین در مورد سیاه چاله ها تایید شد

نظریه دیگری از آلبرت انیشتین در مورد سیاه چاله ها تایید شد

طبق مطالعات اخیر دانشمندان نظریه آلبرت انیشتین در مورد پایداری سیاهچاله های چرخان اثبات شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، یک گروه بین‌المللی از دانشمندان توانستند نظریه دیگری از آلبرت انیشتین را اثبات کنند. به گفته آنان سیاهچاله‌های کر که به آرامی میچرخند پایدار هستند. روی کر، ریاضیدان سال ۱۹۶۳ برای معادلات انیشتین راه حلی را پیشنهاد کرد که در آن می توان فضا-زمان را به طور دقیق در اطراف سیاه چاله ها توصیف کرد. در دهه‌های گذشته دانشمندان تلاش کردند تا پایداری این نوع سیاهچاله ها را اثبات کنند. اکنون آنها توانستند راه حلی را ابداع کنند که از طریق آن بتوان این نظریه را اثبات کرد. در این مطالعه نیز سال ها تلاش شد تا مدل های کر مدل سازی شوند.

سیاه چاله به ناحیه ای در فضا-زمان با گرانشی بسیار نیرومند گفته می شود که به دلیل وجود میدان گرانشی قدرتمند هیچ ذره ای قادر به گریز از آن نیست. طبق نظریه نسبیت عام آلبرت انیشتین سیاه چاله در اثر فشرده شدن یک جرم و تغییر شکل آن و خمیدگی فضا-زمان ایجاد میشود. مرز این ناحیه از فضا زمان که پس از عبور از آن امکان برگشت وجود ندارد را افق رویداد مینامند.

از طرفی نظریه میدان های کوانتومی در فضا-زمان خمیده این موضوع را پیش بینی می کند که افق های رویداد نیز باعث تابشی به نام تابش هاوکینگ خواهند شد که در آن طیفی مانند طیف جسم سیاه وجود دارد که بین دمای آن و جرم آن رابطه عکس وجود خواهد داشت. در این مطالعه دانشمندان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا طی برخورد امواج گرانشی به سیاهچاله اختلال کافی برای تغییر یا نابودی دائمی آن ایجاد میشود یا خیر. در این مطالعه ثابت شد که سیاه چاله هایی که به آرامی می چرخند دارای پایداری هستند. اما این موضوع برای سیاه چاله هایی که به سرعت میچرخند هنوز اثبات نشده است.