ناسا در آزمایش ابر موشک سامانه پرتاب فضایی SLS ناکام ماند

ناسا در آزمایش ابر موشک سامانه پرتاب فضایی SLS ناکام ماند

پس از آن که ناسا برای چندمین بار در آزمایش سوخت گیری ابر موشک ماه یا همان سامانه پرتاب فضایی ناکام ماند این ابرموشک از سکوی پرتاب پایین آورده شد. هنوز مشخص نیست آزمایش های مربوط به آن چه زمانی از سر گرفته می شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پس از شکست چندین باره در آزمایش های اخیر، بالاخره ناسا تصمیم گرفته است تا مشکلات ایجاد شده در تمرین لباس خیس را در مرکز پردازش برطرف کند. به همین دلیل این ابر موشک از سکوی پرتاب پایین آورده شد.

آزمایش لباس خیس ناسا مربوط به تست های کلیدی روی سامانه پرتاب فضایی و هواپیمایی اوریون و زیرساخت های مرتبط است تا آمادگی آنها را مشخص کند. این تمرین از اول آوریل در سکوی پرتاب مرکز فضایی کندی آغاز شده بود. به گفته ناسا این آزمایش با بارگیری هیدروژن مایع و پیشرانه های اکسیژن مایع در موشک به مدت ۴۸ ساعت اجرا و قرار بود شبیه سازی شمارش معکوس پرتاب نیز به پایان برسد. اما مشکلات متعدد ایجاد شده در این آزمایش باعث شد که مراحل انجام آن نیز به تعویق بیفتد. به نظر می رسد فعلاً آزمایشات مورد نظر تا بازگشت فضا نوردان ماموریت AX-1 از ایستگاه فضایی بین المللی به تعویق افتاده باشد.

آزمایش تمرین لباس خیس ناسا نیز با هدف تمرین موشک ناسا برای پرتاب ماموریت آرتمیس یک خواهد بود. به نظر می‌رسد وجود مشکلات مختلف فنی این فرایند را متوقف کرده و در نهایت به زمانی بعد از ماموریت AX-1 موکول شده است. ناسا چندین بار این آزمایش را در تاریخ‌های مختلف از سر گرفته اما هر بار به دلیل وجود یکی از مشکلات فنی مانند پیشرانه ها یا نشت هیدروژن مایع در عملیات سوخت گیری باعث توقف فعالیت شد. با پایین آمدن موشک از سکوی پرداخت و ارسال آن به ساختمان مونتاژ قرار است دریچه معیوب شناسایی و نشتی ها نیز برطرف شود. البته ناسا در این مدت برای سنجش عملیات بارگیری پیشران قبل از پرتاب نیز برنامه‌هایی را برای انجام خواهد داشت.