ناسا داده‌های ماموریت اکوسیستم جهانی در مورد ساختار جنگل ها را منتشر کرد

ناسا داده‌های ماموریت اکوسیستم جهانی در مورد ساختار جنگل ها را منتشر کرد

پس از پایان یافتن ماموریت تحقیقات سیستم جهانی مربوط به ناسا اکنون اطلاعات مربوط به این ماموریت منتشر شده است. این تحقیقات پویایی شناسی قرار است داده هایی را در ارتباط با زیست توده جنگل ها و کربن ذخیره شده ارائه کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، داده های این مأموریت می تواند اطلاعات مهمی را در تغییرات آب و هوایی ارائه دهد. به طوری که با استفاده از این اطلاعات مهم میتوان به نقش تغییرات در جنگل های زمین، کاهش تغییرات آب و هوایی و تاثیرات آن روی منطقه و جهان و همچنین نقش کاشت و قطع درختان دست یافت.

پس از پایان یافتن ماموریت ناسا و دریافت داده های آن امکان مطالعه محتوای کربن و ساختار جنگل توسط پژوهشگران حوزه اقلیم به وجود می آید. در این ماموریت از ایستگاه فضایی بین المللی پالس های لیزری بر فراز درختان و درختچه ها منعکس شده و بدین ترتیب نقشه های سه بعدی دقیقی ساخت خواهند شد. سپس با پردازش این داده ها شبکه بندی آن ها با وضوح یک کیلومتر انجام می گیرد.

این داده ها امکان مطالعه تغییرات آب و هوایی و محتوای کربن زیستگاه‌های حیوانات و اکوسیستم های جنگلی را فراهم می کند. هم اکنون توسط این ماموریت میلیاردها داده ثبت شده است که توسط لیدرهای هوابرد و زمینی ایجاد یک نقشه زیست توده کرده و میزان پوشش گیاهی را نشان خواهد داد.