ناسا تصاویری از خطوط آلودگی موتور کشتی ها در اقیانوس ها را منتشر کرد

ناسا تصاویری از خطوط آلودگی موتور کشتی ها در اقیانوس ها را منتشر کرد

تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از اقیانوس ها رنگهای سفید رنگی از مسیر راه کشتی ها را نشان می دهد که به آلودگی موتور کشتی ها برمیگردد. این آلودگی ها با فشار بالایی وارد آب میشوند. این تصاویر مربوط به ماهواره ترا (Terra) است که در آن مسیر راه کشتی ها به وضوح قابل مشاهده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، به دلیل استفاده از سوخت فسیلی در کشتی ها آلودگی های تولید شده توسط آنها نیز با فشار بالا و به طور مستقیم وارد آب اقیانوس ها و دریاها می شود. این ذرات پس از وارد شدن به آب با فشار هوا ترکیبی به نام آئروسل (Aerosol) را در آب ایجاد می کند که به صورت معلق در آن باقی می ماند.

آئروسل به دلیل بازتاب بیشتر نور خورشید همانند شکل خط سفید در تصاویر ماهواره ای مشاهده می شود. پژوهشگران می گویند میتوان با استفاده از قایق های بادی آئروسل نمک همانند ماده تولید شده توسط اقیانوس ایجاد کرد. این آئروسل به دلیل بازتاب نور خورشید بیش از مقداری که آب اقیانوس انجام میدهد باعث خنک شدن زمین خواهد شد. به گفته برخی محققان در صورت پیاده سازی ایده و موفقیت در مدیریت و اجرای آن میتوان تا حدودی با گرمایش جهانی مبارزه کرد.