ناتوانی سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش بینی مدل های هواشناسی

ناتوانی سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش بینی مدل های هواشناسی

به عقیده دانشمندان یکی از مواردی که هوش مصنوعی نمی تواند در آن مورد استفاده قرار بگیرد سیستم های پیش بینی آب و هوا است. زیرا در این سیستم به درک قوانین فیزیکی نیاز است و به همین دلیل پیش بینی مبتنی بر یادگیری ماشینی می تواند همراه با وقوع خطا باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان در یک مطالعه جدید با متد جنگل تصادفی متوجه شدند پیش بینی آب و هوای محلی توسط هوش مصنوعی می‌تواند با خطا های زیادی همراه باشد. آنها معتقدند هوش مصنوعی در این گونه موارد تنها می تواند به عنوان دستیار در کنار انسان برای انجام محاسبات پیچیده مورد استفاده قرار بگیرد.

لوئیس فرای ریچاردسون از ریاضیدانان انگلیسی حدود یک قرن پیش تلاش کرده بود برای پیش بینی آب و هوا از یک فرآیند سیستماتیک ریاضی استفاده کند. وی در کتاب خود معادله ای را برای تحلیل دینامیک جو ارائه کرد. اما این معادله نتوانست موفقیتی کسب کند. هنوز هم برای پیش بینی هایی مانند گردباد، تگرگ و باران شدید چالش های اساسی وجود دارد.

پیش بینی آب و هوا نیز مانند دیگر زمینه های علمی ممکن است از طریق گسترش ابزارهای هوش مصنوعی پیشرفت کند. اما در نهایت بخش های مهم کار به افراد با تجربه نیاز دارد. مقاله اخیر دانشمندان که بر پایه پیش بینی بارندگی تمرکز داشت از متد جنگل تصادفی در یادگیری ماشینی استفاده کرد. آنها در این مطالعه داده ها را دسته بندی کرده و بدین طریق برای پیش بینی نتایج از آن استفاده کردند.

در این مطالعه مشخص شد هرچند یادگیری ماشینی می تواند با انجام محاسبات پیشرفته در زمان کوتاه در این زمینه کمک کند اما هرگز نمی تواند به عنوان جایگزینی برای افراد با تجربه باشد. آنها تنها قادر به پیش بینی های عمومی هستند. به طوری که تنها رخدادهای در مقیاس بزرگ را با دقت بالا پیش‌بینی کرده و امکان تحلیل آب و هوا را نخواهند داشت.