موسسه MIT دقیق ترین شبیه سازی از کیهان اولیه را منتشر کرد

موسسه MIT دقیق ترین شبیه سازی از کیهان اولیه را منتشر کرد

دانشمندان موسسه ام آی تی با همکاری دانشگاه هاروارد و موسسه ماکس پلانک در آلمان موفق به شبیه سازی دقیقی از جهان اولیه شدند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، شبیه سازی توسعه داده شده از جهان اولیه دقیق ترین شبیه سازی محسوب می شود. طبق بیانیه اخیر موسسه فناوری ماساچوست این شبیه سازی می تواند دیدگاه دقیقی را از چگونگی خلق کیهان پس از انفجار بزرگ ارائه کند. این شبیه سازی که با نام الهه سپیده دم در باور مردمان به نام آتروسک نامگذاری شده است مربوط به بازسازی دوره بازیونیده شدن کیهان است. این طراحی به این دلیل انجام شد که این دوره اغلب باعث گیج شدن اختر فیزیک دانان می شود.

تروسک نام قدیمی تمدنی در شبه جزیره ایتالیا بود که از حدود ۷۰۰ سال پیش از میلاد تا اواسط سده اول وجود داشت و همزمان با شکوفایی امپراطوری روم از بین رفت.

دوره باز یونیده شده نیز به فرایند پس از دوران تاریکی مجدد و دومین گذار فاز اصلی گاز در جهان اشاره دارد. با توجه به اینکه بیشتر ماده این فرآیند از هیدروژن تشکیل شده است به آن بازیونیده شدن گاز هیدروژن نیز می گویند. این شبیه سازی می تواند برخی سوالات گذشته در مورد جهان از جمله حرکت نور در کیهان اولیه و مسئول بابازیونیده شدن کهکشان ها را مشخص کند.

به گفته آرون اسمیت از موسسه اخترفیزیک و تحقیقات فضایی MIT و عضو ناسا با کمک این شبیه سازی می توان به جهان آغازین متصل شد. همچنین میتواند در تاسیسات رصدی آتی به عنوان یک همتای ایده آل در نظر گرفته شود. تاکنون شبیه سازی های بسیاری از بازیونیده شدن کیهان وجود دارد که همگی آنها با وضوح پایین مدل سازی یا در فواصل گسترده شبیه سازی هایی را ارائه می‌کند. اما در این پروژه شبیه سازی دقیقی از بازیونیده شدن کیهان با جزئی ترین و دقیق ترین نما ارائه می شود.