مورچه ها می توانند سلولهای سرطانی را با بو کشیدن تشخیص دهند

مورچه ها می توانند سلولهای سرطانی را با بو کشیدن تشخیص دهند

محققان فرانسوی در یک تحقیق جدید متوجه شدند مورچه ها قادرند با بو کشیدن سلول های سرطانی را شناسایی کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهش جدید محققان نشان دهنده توانایی بوکشیدن سلول های سرطانی انسان توسط مورچه ها است. محققان امیدوارند در آینده بتوانند از این روش برای تشخیص زودهنگام سرطان استفاده کنند.

محققان از مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه از گونه ای مورچه به نام فورمیکا فوسکا در این تحقیق استفاده کردند. آزمایش های انجام شده نشان داد حس بویایی این گونه از مورچه می‌تواند سلول‌های سرطانی را از سلول‌های سالم تشخیص دهد. برای استفاده از این گونه از مورچه ها نیاز است تا آزمایش های بیشتری روی آن انجام شود. ممکن است در آینده به جای سگ ها از مورچه ها برای تشخیص سلول‌های سرطانی انسانی و تعیین مکان آنها استفاده شود.

در آزمایش انجام گرفته ۳۶ مورچه سلول هایی را در محیط آزمایشگاهی بو کردند. در ابتدا آنها نمونه‌ای از سلولهای سرطانی انسان را بو کردند. سپس محلول قند به عنوان پاداش به آنها داده شد. در مرحله دوم آن ها دو بوی متفاوت را تشخیص دادند. یکی از آنها جدید و دیگر مربوط به همان سلول های سرطانی بوده است. در مرحله آخر نیز این مورچه ها در معرض سلول‌های سرطانی قرار گرفتند.

در این تحقیق مشخص شد این مورچه ‌ها قادرند علاوه بر تشخیص سلول‌های سرطانی از سالم، دو نوع متفاوت از سرطان را نیز تشخیص دهند. به نظر می رسد این گونه از مورچه ها پس از آموزش قادر به تشخیص ترکیبات آالی ساطع شده از سلول های سرطانی هستند. این مرکز ملی پژوهش در فرانسه در بیانیه خبری خود اعلام کرد قصد دارد از این روش در مقیاسی بزرگ و در آزمایشات بالینی روی انسان استفاده کند. این اولین پژوهشی محسوب می‌شود که در آن از مورچه ها با قابلیت پتانسیل بالا و یادگیری بسیار سریع استفاده شده است.