ملخ ها می توانند علائم سرطان را از طریق بو کشیدن تشخیص دهند

ملخ ها می توانند علائم سرطان را از طریق بو کشیدن تشخیص دهند

ملخ سایبورگ در آینده می تواند از طریق آزمایش های تنفسی برخی بیماری ها را تشخیص دهد و یا ممکن است از این حشرات برای ساخت دستگاه های جدید برای تشخیص برخی بیماری ها الهام گرفته شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگران در مطالعه جدید خود احتمال میدهند مغز ملخ سایبورگ در آینده از طریق آزمایش تنفسی می تواند به نوعی برای غربالگری سرطان استفاده شود. در گذشته برای تشخیص علائم بیماری در انسان ها آموزش هایی به حیوانات داده میشد تا از طریق آنها بتوانند برخی بیماری ها را از طریق بو کشیدن تشخیص دهند. زیرا مواد شیمیایی منتشر شده از طریق بوی بدن یا تنفس افراد بیمار توسط حیوان ها تشخیص داده میشود.

پژوهشگران در مطالعه اخیر خود از ملخ ها برای این کار استفاده کردند. آنها از طریق جراحی مغز ملخ آنها را برای تشخیص بیماری آماده کردند. در ابتدا مغز ملخ برهنه شده و سپس مغز این حشره توسط الکترودهایی پر شد تا شاخک ها بتوانند سیگنال ها را دریافت کنند. زیرا حشره با کمک شاخک های خود می تواند بو را احساس کند. همچنین در این مطالعه سلول های سرطانی و همچنین سلولهای عاری از سرطان در سه نوع مختلف پرورش داده شد. سپس با کمک دستگاه دیگر گاز آزاد شده توسط هر نوع سلول جمع آوری و به شاخک های ملخ ارسال شد. الگوی فعالیت الکتریکی ثبت شده در واکنش مغز ملخ ها به طور کامل نسبت به هر سلول متمایز بود به طوری که آنها تنها با یک فعالیت امکان تشخیص درست سلول سرطانی را داشتند.