مطالعه دانشمندان ارتباط بین سطح کربن دی اکسید اتمسفر و نرخ فتوسنتز را نشان می‌دهد

مطالعه دانشمندان ارتباط بین سطح کربن دی اکسید اتمسفر و نرخ فتوسنتز را نشان می‌دهد

مطالعات اخیر محققان نشان می‌دهد با افزایش سطح کربن دی اکسید اتمسفر از ابتدای قرن ۲۱ تا کنون نرخ فتوسنتز نیز با افزایش روبرو بوده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا فتوسنتز در گیاهان دریافت کربن دی اکسید از اتمسفر و تبدیل آن به اکسیژن است که طی آن انرژی خود را تامین می کنند که به آن تولید اولیه نیز گفته می شود. از طرفی مطالعات اخیر محققان نشان می دهد این پدیده با فزایش کربن دی اکسید افزایش پیدا کرده به طوری که آن را به اثر باربری کربن دی اکسید نام‌گذاری کرده‌اند.

محاسبه این اثر باربری برای گیاهان خشکی سراسر جهان مشخص کرد از سال ۱۳۸۰ تاکنون نرخ فتوسنتز در 68 ناحیه از دنیا شامل مزارع، چمنزار و جنگل تا ۹.۱ گرم کربن دی اکسید بر مترمربع افزایش پیدا کرده است. محققان از دانشگاه کالیفرنیا با جمع‌آوری داده‌های خود در بین سال های ۱۳۸۰ تا ۹۳ متوجه شدند افزایش سطح کربن دی اکسید در اتمسفر باعث افزایش ۴۴ درصدی این اثر شده است. از طرفی افزایش دمای زمین نیز ۲۸ درصد از سهم افزایش آن را تشکیل می دهد.

این گروه برای محاسبه تغییرات این بازه در مقیاس جهانی داده های خود را از مناطق دیگر با داده های ماهواره ای و مدل پوشش گیاهی سراسر جهان ترکیب کردند. البته تفاوت ایجاد شده نیز در مناطق مختلف با سطح جهانی به دلیل توزیع نامنظم پوشش گیاهی مختلف بوده است.

یکی از منابع سرعت رشد گیاهان آب است. محققان در این مطالعه متوجه شدند گیاهان در مناطق گرم که افزایش کربن دی اکسید نیز وجود داشته است، از منابع آبی بهتر استفاده کرده و رشد بیشتری داشتند. از طرفی گرمایش جهانی نیز در کنار عوامل مورد بررسی قرار گرفت. با وجود افزایش جذب کربن دی اکسید توسط گیاهان، این میزان جذب برای مقابله با تغییرات اقلیمی کافی نبوده و تنها از طریق کاهش آلودگی های هوا می توان با آن مقابله کرد.